EN/ 中文
HOME ARTWORKS
Hua-Shan-Qiang
2013
BY
SU Yu Hsien
Hua-Shan-Qiang
2013
videos,,
video 21'08" / photos 45x30 cm
01 / 10

http://www.suyuhsien.com/s/zui_gao_de_de_fang.html

ARTISTS
16 artworks / 2 exhibition
Video Art
VIEW ARTIST PAGE
SU Yu Hsien, 2009, Video Art
SU Yu Hsien, 2010, Video Art
SU Yu Hsien, 2011, Video Art
SU Yu Hsien, 2010, Video Art
SU Yu Hsien, 2012, Video Art
SU Yu Hsien, 2010, Video Art
SU Yu Hsien, 2012, Video Art
SU Yu Hsien, 2011, Video Art
SU Yu Hsien, 2010, Video Art
SU Yu Hsien, 2012, Video Art
SU Yu Hsien, 2010, Video Art
SU Yu Hsien, 2013, Video Art
SU Yu Hsien, 2013, Video Art
SU Yu Hsien, 2009, Video Art
SU Yu Hsien, 2011,